Ekonomikas ministrija, Būvkomersantu reģistrs

Brīvības 55, Rīga, LV-1010

67013267